Защо кислородът на Земята не свършва?

Клас: 6

Ключови понятия:

кислород, окисление, горене, атоми, молекули, енергия, околна среда

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Космическите пътешествия са изправени пред много предизвикателства, едно от които е какво ще дишаме. На Земята обаче не си задаваме този въпрос. Хората, животните, индустрията използват кислород в огромни количества. Как става така, че той не свършва?

Автентично оценяване и продукт

Да представят създадена от тях мисловна карта и опишат поне три различни пътя на кислорода – как преминава той при растенията, животните, човека, промишлените производства и други.  

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се изпълни изцяло в електронна среда, като мисловната карта може да се нарисува на хартия или за нея да се използва специализиран софтуер.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню