Какво дишат водолазите? А астронавтите?

Клас: 5

Ключови понятия:

дишане дихателна система, налягане, плътност, изтласкваща сила, представяне, отговор на житейски въпрос

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Автор: Зоя Стоянова Калчева-Георгиева

„Този път ще успееш! – казах си, докато гледах равната повърхност на водата. – Страхът ти не е по-голям от теб! Можеш да го направиш! Кураж, момче!“

Така се опитвах да се мотивирам сам. Представях си големите гмурци, чакащи реда си на високата скала край Созопол, където бяхме на почивка с нашите. Един след друг те заставаха на ръба, концентрираха се за миг и с мощен отскок политаха, за да се спуснат право надолу към тъмната бездна на морето, да се врежат в повърхността и да изчезнат под нея. Това беше най-прекрасната и най-ужасната за мен част от гмуркането им. Ще се покажат ли отново над водата? Полетът не ме плашеше толкова, колкото времето, прекарано там долу без въздух. За моите 13 години не се бях научил да плувам, само заради този страх. Но сега имах реалния шанс и мисля, че бях събрал смелост поне да се опитам да се изправя срещу него. След многото прочетени статии и изгледани видеоклипове за племената гмурци и ловци на бисери, знаех, че обикновен човек може да издържи под вода до 2 минути, а опитният – до 4-5 минути. Моята цел бяха поне 5 секунди първия път, а после постепенно да увеличавам.

И така, стоях на ръба, пред мен проблясваше водната повърхност. Виждах дъното, което донякъде ме успокояваше. Събрах цялата си смелост, вдишах и издишах, поех възможно най-много въздух, стиснах носа си с дясната ръка, затворих очи и се потопих във ваната… 

Какво дишат водолазите? А астронавтите?

В работата си по този проект:

  • Ще изследваме дишането като процес при астронавтите и водолазите
  • Ще изготвим макет на дихателна система
  • Ще проучим подробно оборудването на водолаза и астронавта с оглед избягване на рисковете за здравето им
  • Ще влезем в ролята на водолази/астронавти
  • Ще отговорим на въпроса “Кога кислородът може да бъде опасен?” Чрез експеримент ще покажем  какво дишат водолазите и астронавтите

Автентично оценяване и продукт

Учениците представят макетите на дихателна система, които са разработили,  показват чрез експеримент какво дишат водолазите и астронавтите и създават наръчник за предпазване от опасен кислород.

Идеи и ресурси

 Интересен експеримент

Експеримент за състава на издишания въздух

Зелен буквар 

Особености при дистанционно провеждане

 По-голямата част от проекта – проучване, проектиране на макети – може да се случи и при дистанционно обучение. За експериментите ще е необходима лаборатория и присъствие на учител на живо. 

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню