Какво е стресът и как се отразява на тялото, емоциите и мозъка ни?

Клас: 6

Времетраене:  3 седмици

Ключови понятия:

Дихателна система, сърдечно-съдова система, нервна система, опорно-двигателна система, дишане, бял дроб, сърце, кръвоносни съдове, мускул, кости, главен мозък, гръбначен мозък, нерви, емоции, стрес, хормон, диаграма, графика, информация

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Представете си следното:

“Чувстваш как рязко ти става топло, тялото ти се стяга, сетивата се изострят и си готов да тичаш до Луната и обратно. Нещо кара сърцето ти да бие толкова силно, че почти виждаш пулса си. Не ти се спи, но сънят все пак идва и е пълен с непрестанно движещи се картини, обекти, хора, екшън. Всичко ти се струва без изход. Не си гладен, но можеш да изядеш още един сладолед и още една пица. Нещо те свива “под лъжичката”. Сякаш дишаш под вода, но си си забравил хрилете. В главата ти е каша. Не можеш да си намериш място. Надбъбречните жлези освобождават каскада от хормони кортизол и адреналин”. 

Обяснете какво точно се случва в организма ви, че да чувствате всичко това.

Автентично оценяване и продукт

На база на създадените стрес тестове в няколко направления: физическо/ емоционално

 • насочващ въпросник на различни теми – влюбване, приятелство, ревност и т.н.; проучване сред класовете и запис на данните от него в таблица); ситуационни стрес тестове с различни фактори по избор – време, пространство, предизвикателство/ излизане от зоната на комфорт, изненада и др.) 
 • учениците създават и провеждат “Игри на волята” за учители и  ученици в училището, в които прилагат различни стрес фактори и извлечените от тях данни от предварителното им проучване и правят изводи за здравословното състояние на всеки участник

Представянето на резултатите от проведените емоционални и физически тестове:

 • таблици
 • диаграми

Обясняват наблюдаваните промени в човешкия организъм, като демонстрират знания за устройство и функции на дихателната, кръвоносна, опорно-двигателна и нервна система на човек.

 Продукт

Таблици и графики, представящи връзка между физиологични показатели и физическо или психическо натоварване.

Умения за успех

 • изследователско мислене
 • креативност
 • последователност
 • наблюдателност
 • любопитство

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

 • Учителят разказва историята и предизвикателството, след което се преминава към примерни дейности:
 • Дейност 1:  Създаване на “Училищни игри на волята: Класът се разделя на групи. Всяка група има за задача да създаде правилата на едно упражнение (стрес-тест), което да се провежда в часа по ФВС
 • Дейност 2: Създаване на анкета за проучване на емоциите. Учениците трябва да проявят креативност при създаването им. (трябва да измислят въпроси, които да провокират анкетираните, но и да не ги откажат от участие в проучването)

Изискване: Класът трябва да създаде 5 различни упражнения и два емоционални въпросника.

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем 

Провежда се дискусия относно дишане, сърдечна дейност и нервна дейност при стрес. В ХОДА НА ДИСКУСИИТЕ СЕ ФОРМУЛИРАТ ХИПОТЕЗИТЕ.

Формиране на екипи

Учениците се разделят на групи (на случаен принцип или по избор) и работят в този състав до финалното представяне по всички предмети.

 https://prepodavame.bg/umenia/rabota-v-ekip/

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

Дейност 1:

Провеждат състезанията от “Училищни игри на волята”

Създава се дневник (таблица и др.), в който отразяват индивидуалните  жизнени показатели на участниците при изпълнението на игрите. Регистрира се преди и след изпълнение:

 • пулс
 • дихателна честота 
 • външен вид
 • температура

Дейност 2:

Провежда се “емоционалното” проучване чрез въпросник на различни теми – влюбване, приятелство, ревност и т.н.; проучване сред класовете и запис на данните от него 

Дейност 3:

Учениците извършват различни  изчисления, за да отговорят на въпроса: Има ли зависимост между физическото/емоционално  натоварване и промяна в жизнените показатели. Каква е зависимостта, ако има такава. 

Дейност 4:

На учениците се поставя задача да представят математическите данни чрез средствата на информационните технологии. Могат да създат различни продукти (диаграма, графика, изображение и др.)

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

Дейност 1: Създаване на въпросника

Класът се разделя на групи, като на всяка се поставя задача да създаде определен елемент от въпросника. Учителят координира дейността на групите. След като групите са готови, следва въпросникът. Учениците го сглобяват в общ файл и анализират получения сглобен въпросник. Проследява се съдържателната част, оформя се графично и се редактира преди окончателно финализиране.

Дейност 2:

Разработването на игрите от училищното състезание трябва да се съгласуват с учителя по ФВС:

 • да са достъпни за всички ученици
 • ясни и еднозначни критерии

Дейност 3: 

Разработване на математическите модели и представяне на резултатите.

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

Ученикът ще:

 • Попълни таблица
 • Прави връзки между данни и натоварване
 • Пресмята какъв е минутният обем на сърцето, промяната в дихателна честота
 • Определя вида на получените зависимости – права и обратна пропорционалност
 • Пресмята обобщени данни за индивида или класа
 • Представя получените данни по различен начин с помощта на информационните технологии
 • Разкрива връзките между устройството и функцията на органите в човешкия организъм

Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля

Автентично оценяване

Рефлексия на процеса

https://prepodavame.bg/

Необходими материали и оборудване

топки, салон за ФВС или двор на училището, табла с дихателна, сърдечно-съдова, опорно-двигателна и нервна система на човек

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Всички идеи могат да се приложат и при дистанционно обучение. Учениците могат да проведат самонаблюдение или да проведат игрите и анкетите с членове на семейството си.

Цели от гледна точка на ученика:

Ще си отговоря на въпроса защо се появява стресът и какво го причинява.

Ще проуча какво се случва с моето тяло, когато съм под стрес. 

Ще разбера какви физиологични промени настъпват при постоянен стрес, какви последствия има за здравето ми.

Ще се науча чрез разум и самоконтрол да владея емоциите си при стрес.

Ще организирам “Игри на волята” и ще тествам собствените си способности при стрес, участвайки в играта.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню