Какво ще стане, ако вместо киселинни започнат да падат основни дъждове?

Клас: 7

Ключови понятия:

киселина, основа, замърсяване, неутрализация

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

На 500 км от нас е амоняк е изтекъл в атмосферата. При сегашната посока и скорост на вятъра се очаква, че утре по това време облак, съдържащ тези вещества, ще пристигне над България. Прогнозата за времето е, че ще вали. На база на химичния анализ на състава на идващия въздух, очакванията са да се изсипе основен дъжд. 

Кое е най-застрашено при този дъжд? Какво е най-важно да се опази? Можем ли да се разхождаме по улиците, докато вали? Ако да, до какво pH на дъжда?

Автентично оценяване и продукт

Създаване на план за предпазване на застрашените от основен дъжд същества, икономика, хора… Обосноваване с изчисления и научни аргументи по какъв начин ще бъде ефективен този план.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се осъществи изцяло в електронна среда. При провеждане на живо, може да се използват лабораториите в училище за изследване на ефекта на основите върху различни вещества и предмети.

  Идеи

Какво стана с киселинния дъжд?

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню