Какво ще стане, ако Земята не е третата планета в Слънчевата система?

Клас: 5

Ключови понятия:

Земя, планета, слънчева система, гравитация

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Автор: Сава Валентинов Георгиев – 13 г.

Христо се събуди в кемпера си с ужасно главоболие. Когато се изправи, от завивката му се изсипаха празни кенчета и опаковки от чипс. Той ги срита настрани, протегна се и пусна стария прашасал телевизор. Първоначално машината не тръгна, но когато я удари, тя заработи. По новините тревожно съобщаваха, че облак газ и космически прах с размери, два пъти по големи от тези на Слънцето, се слива с Юпитер, правейки гравитацията му по силна от тази на Слънцето. Това щяло да доведе до изваждане на Земята от орбитата й, което ще има катастрофални последици. Христо беше професор по астрономия и бързо прецени, че ако това се случи сега, в рамките на три месеца планетата ще замръзне и ще загине.

Той излезе навън да си поеме чист въздух  и видя, че всичко вече е покрито с лед. Изкрещя ужасено и се събуди.

Беше изпотен. Стана и от завивката му се изсипаха празни кенчета и опаковки от чипс. Той ги срита настрани, протегна се и пусна стария прашасал телевизор…

Какво ще стане, ако Земята не е третата планета в Слънчевата система?

 

Автентично оценяване и продукт

Представят модели на различни варианти на звездни системи, като анализират условията те да са устойчиви.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се осъществи изцяло в електронна среда.

Идеи и ресурси

Какво ще стане, ако Земята бъде изхвърлена от Слънчевата система?

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню