Как да заведем котка на разходка на Луната?

Клас: 5

Ключови понятия: жизнени функции, дишане, хранене, отделяне (при човек и животно), хранителни вещества, състав на въздуха, тренировъчна програма, Луна, Слънчева система, действия с рационални числа, път, скорост, енергия

Времетраене:  4-5 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Вселената е необятен източник на ресурси, затова въпросът за живота извън Земята става все по-актуален.

От средата на миналия век космически специалисти от цял свят се стремят към една цел – изследване на тайните на Луната. Но продължителният престой на астронавти в космоса създава сериозни трудности, тъй като подлага на риск здравето и живота им. Те страдат от липса на движение и общуване, а това ги стресира и демотивира.

Според анкети, проведени сред собственици на котки, те могат да ги успокояват и да намаляват стреса. Изследвания показват, че човек не се чувства самотен, ако има домашен любимец, който да го радва. Учените твърдят, че вибрацията, излъчвана при мъркането на котките, има лечебен ефект върху ставите на човека и го предпазва от различни заболявания на двигателната система.

Следователно, ако изпратим котка на космическа мисия до Луната, продуктивността на експедицията може да се увеличи многократно.

Имаме шанс да спечелим конкурса на Индийската организация за космически изследвания (ISRO) за пътешествие до Луната на човек и котка. Вие може да сте пътешественици в Космоса. През последните години все повече се говори за възможността да пътуваме в Космоса като туристи. Конкурсът на Индийската организация за космически изследвания ви дава тази възможност. 

Автентично оценяване и продукт

Попълнен формуляр за кандидатстване и кратко 3-минутно видео на английски език с мотивацията им да кандидатстват по проекта.

Продукт:

  • кратък формуляр за кандидатстване
  • видео с продължителност 3 минути на английски език

Умения за успех

  • Критическо мислене
  • Дигитални умения
  • Презентационни умения
  • Математическа, четивна и дигитална грамотност

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем

Дейност:

  • Формиране на екипи – на случаен принцип учениците се разделят на екипи, които в същия състав планират, експериментират, проучват и се подготвят за създаване на финалното видео. Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации…разпределяне на роли.

Дейност с проучване и създаване:

Създава тренировъчна програма за подготовка на котка и човек за мисията

Дейност:

Тренира по създадената програма и покрива нормативите за физическа дееспособност

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

Дейност:

  • Създава и обосновава избора си на програма за организиране на храненето на котка и човек при космически полет
  • Създава и обосновава избора си на програма за организиране на дишането (собственото и на котката) при космически полет
  • Създава и обосновава избора си на  програма за организиране на отделянето (собственото и на котката) при космически полет

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Дейност:

Обосновава с математически изчисления времена, разстояния, необходимо гориво, храна и въздух, които са нужни

Дейност:

Изчислява процентно допълнителните нужди от ресурси

Дейност:

Изработка на модел на скафандър за котка

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

Дейност:

Попълва формуляр за кандидатстване на английски

Дейност:

Изготвяне на презентация, заснемане на видео

Дейност:

Отговаря на въпроса:

„What do you want to show to your friends after the walk on the Moon?“

Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля 

Автентично оценяване

Рефлексия на процеса

Идеи и ресурси

Живи същества на Луната

Живот на Луната

Необходими материали и оборудване

Хронометър за засичане на време при тренировките, материали за изработване на прототип на скафандър, компютър за изготвяне на тренировъчни програми, чек листове.

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Проектът може да се осъществи изцяло в онлайн среда. Трябва да се обърне внимание на организацията на екипите и ролите в тях, за да се гарантира участие на всички ученици в моментите, когато работят самостоятелно. При хибридна работа, препоръчваме срещите на живо да се използват за организация, подготовка и заснемане на видеото, активна комуникация между участниците, а дистанционната работа да е посветена на изследванията и разработването на математическите модели и изчисленията.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню