Как да построим лифт до Луната?

Клас: 6

Ключови понятия:

Космос, гравитация, лифт, движение (праволинейно, криволинейно), орбита

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Изпращането на товари в Космоса става все по-актуално за много правителства, фирми и други организации. Полетите с ракети са скъпо и сложно занимание. Една от идеите за по-евтино придвижване до Космоса е с асансьор.

Възможно ли е да направим асансьор, който да изкачва нужните товари?  Какви са условията, на които ще трябва да отговаря той като конструкция и материали? Колко би струвало да превозваме товари с него? Колко и каква енергия ще ни е нужна? Може ли да се захранва със слънчеви батерии? Трябва ли му ядрена електроцентрала?

Автентично оценяване и продукт

Представяне на проект (видео, постери, снимки), на изследването за възможността да се построи асансьорът, подробни изчисления за размерите, нужната енергия. 

Макет, който да се представи на живо, демонстриращ основните функции, етапи и възможности на асансьора.

Особености при дистанционно провеждане

 Проектът може да се проведе изцяло дистанционно, като вместо макети учениците разработят визуализации или дори 3D модели на идеите си.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню