Как изследването на растенията и животните може да ни помогне да открием решения за проблемите на хората?

Клас: 6

Ключови понятия:

  • наблюдение, социални взаимоотношения, йерархия, лечебни растения, козметика
  • събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини, разчита и интерпретира информация, представена с текст, графики, таблици или диаграми
  • лексика, свързана с растителния и животинския свят; частите на тялото; описание; степени за сравнение
  • твърдения и аргументация; лични идеи;  собствена гледна точка
  • конфликти; позиция по проблема 
  • индивид; различни общности в съвременността

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Мравката може да вдигне 50 пъти собственото си тегло, гепардът може да развие скорост от 110 км./ч., медузата Turritopsis nutricula може да обръща цикъла си на живот и да се връща към състояние на полип, след което отново да израства. Явно, с някои неща животните и растенията се справят далеч по-добре от нас, хората.

Ако знаем как го правят, може и ние да се научим.

Помислете за даден проблем на човечеството, който животните или растенията нямат. Наблюдавайте и изучете внимателно как се справя определен вид с него. Можем ли да пренесем това знание и да го използваме като човешки същества?

Автентично оценяване и продукт

Представяне по групи на данните и направените изводи от извършените наблюдения и експерименти в протоколите. Учениците правят изводи, от които извеждат съвети и насоки за подобряване начина на живот на хората и решаване на конкретни проблеми.

Правят взаимовръзки между животинския и растителния свят и света на хората.

Идеи и ресурси

Човечеството бавно, но славно върви към своя край. Може би има надежда за спасение, ако си спомним откъде е произлязъл човекът. Време е да започнем да наблюдаваме природата и да се учим от нея.

Примерни експерименти: 

  • да изолират пчела, мравка и др. социални животни и растения, да ги наблюдават и да опишат как се развиват в такава изолирана среда
  • растенията в козметиката, храната и здравословния начин на живот (билки). Да направят различни билкови рецепти, под строг контрол на възрастен

Насока: Лечебните свойства на глухарчето

Посещение на Музея на пчелата

Ферма за мравки

Излет за наблюдение на мравуняк

Посещение на биоферма с цел обобщаване

Джералд Даръл – “Моето семейство и други животни” 

Разказът в IV глава ни показва фрагмент от живота на семейството на Джери, в което всеки от членовете има своите странности, но това не е пречка да живеят в сговор и разбирателство. Всъщност, различията в техните характери и интереси превръщат домашните им отношения в модел на обществото. Проявявайки разбиране и търпимост един към друг, те се подготвят за бъдещите си социални контакти. Не е случайно, че заглавието на книгата е „Моето семейство и други животни“. То едновременно подчертава основната роля, която играе семейството, но и намеква с допълнението „и други животни“ за шеговито, обичливо отношение на писателя към най-близките му хора. За идеята, че хората трябва да разбират, да уважават, да защитават всички други живи същества на Земята и да се грижат за тях. Авторът е за отговорно и грижливо отношение към природата и нейните богатства, сред които най-голямо значение отдава на животните.

Особености при дистанционно провеждане

Съвременните технологии позволяват неограничен контакт между хората. При обстоятелства, налагащи дистанционно или хибридно обучение, евентуалното сътрудничество между учениците и примерните бъдещи партньори като Музея на пчелата, Екоферма и др. не би следвало да се възпрепятстват. 

При онлайн обучението учениците наблюдават индивидуално животинския и растителния свят и споделят информацията си в споделен протокол. При такъв вид обучение може да се посочи като полза подкрепата, която ще окажат родителите при осъществяване на поставените задачи.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню