Как можем да използваме данни, за да подобрим храненето си?

Клас: 6

Времетраене:  3 седмици

Ключови понятия: 

ЧП: здраве, човешко тяло, храни, природа, спорт, здравословен начин на живот, заболявания, увреждания, превенция, профилактика;

М: средноаритметично, систематично събиране, организиране и описване на данни; представяне, разчитане и интерпретиране на информация чрез текст, графика, таблица или диаграма.

Приложение в учебните програми по:

История и предизвикателство

 Ако разполагате с машина на времето, къде бихте избрали да отидете – в миналото или в бъдещето? Защо избирате да е там? Бихте ли променили нещо от него? А бихте ли останали тук и сега, без да се възползвате от тази машина? Мислите ли, че съществува начин, независимо какъв, да се пътува във времето?

     Е, в следващите три седмици ще пътувате във времето, като Вашата машина ще Ви даде възможност да пътешествате през епохите и да изследвате как и с какво са се хранили хората през вековете, обръщали ли са внимание на здравословния начин на живот и дали това е повлияло на храненето днес. 

     Тази тема е много актуална в наши дни! Мисията Ви е да ни представите епохата, която според Вас представя най-здравословния начин на живот, като обясните защо и представите аргументирано статистически проучвания и обобщени данни от тях. А на финала трябва да ни пренесете в тази епоха, като пресъздадете една богата и полезна за здравето трапеза (рецепти, описание, рисунки…).

     Приятно пътуване!

Цели от гледната точка на ученика:  

Да придобие навици за здравословно хранене и здравословен начин на живот. Да усети себе си като възможен фактор за промяна на околните.

Конкурс – най-атрактивно и убедително представяне на епохата и индивидуалния режим.

Автентично оценяване и продукт

Финалното представяне протича под формата на конкурс за най-атрактивно и убедително представяне по групи под надслов: “Денят за здравословни хранене и начин на живот в училище”, където учениците/групите:

 • представят епохата с най-здравословния начин на живот, като обясняват защо и представят аргументирано статистически проучвания и обобщени данни от тях. 
 • представят индивидуалните си режими на хранене и резултатите си от седемдневното предизвикателство “Как можем да подобрим храненето си?”
 • представят тенденциите на затлъстяване на населението в България в резултат на начина на хранене и обобщени данни при сравнение със стойностите в други европейски държави
 • представят дневно меню на ресторант за здравословно хранене с изчислени калории на храните и напитките в него, както и техните цени
 • пренасят всички участници, учители и гости  в епохата с най-здравословния начин на живот, като пресъздават една богата и полезна за здравето трапеза (онагледяването ѝ е свободно и по идеи, творчество и креативност на учениците). 

 Продукти:

 • индивидуален режим на здравословно хранене
 • дневно обедно меню на ресторант за здравословно хранене
 • богата и полезна за здравето трапеза от избрана епоха

Умения за успех

Комуникативни умения

Презентационни умения

Критично мислене

Креативност

Критериална матрица

Как можем да използваме данни

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаваме с историята и задаваме Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем

Формиране на екипи

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации…разпределяне на роли

 • Групова работа чрез проучване, при която учениците:
 • се запознават с основната лексика, свързана с храните – полезни и вредни;
 • изясняват хранителните навици на хората през вековете
 • търсят информация – закуска, обяд, вечеря. Винаги ли е било така?
 • търсят информация в художествени текстове описание на храните, начин на хранене, влияние на храната върху здравето, диета, последствията от прекомерното хранене
 • търсят информация за традициите и обичаите, свързани с постите
 • описват актуални хранителни навици;
 • търсят и подбират информация за подобряване на хигиената си на хранене, съпоставяйки данни;
 • описват ежедневието си по време на пробния период за обогатяване на храненето си;
 • защитават и аргументират резултатите си от проведения по-богат на здравословна храна режим;
 • създават съдържание в подкрепа на аргументацията си.
 • Учениците по групи проучват тенденциите на затлъстяване на населението в България в резултат на начина на хранене и получените резултати представят в табличен вид. Получените резултати сравняват със стойностите в други европейски държави. Резултатите от таблицата се представят във вид на графика и диаграма.
 • Учениците съставят дневно меню за ресторант за здравословно хранене, като изчисляват калориите на храните и напитките в него, както и техните цени, и получените резултати представят в табличен вид. Резултатите от таблицата се използват за изработване на меню за ресторант за здравословно хранене.
 • Учениците изготвят здравословен режим на хранене при човека за 7 дни и опитно преживяват “Как можем да подобрим храненето си?”

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

 • Учениците  описват правила за превенция  и здравословен начин на живот. Десет стъпки за здравословен начин на живот
 • Учениците изброяват и посочват връзки и зависимости между състояние на организма, превенция на здравето и начин на живот.

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

ресурс 1

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

 • Представянето на таблицата, графиката и диаграмата, както и на менюто за ресторант за здравословно хранене,  се свързва с уменията, които изискват да демонстрират знанията си по предметите, които са включени в разработката на въпроса: да представят, да описват …
 • Прави се съпоставка и изводи на намерената научна информация и информация от художествен текст за връзката между:

епоха-начин на хранене-здраве

 • Дава се  отговор на научен въпрос: Как можем да използваме данни, за да подобрим храненето си?

Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля 

Автентично оценяване.

Рефлексия на процеса.

Необходими материали и оборудване

за учителя: устройство за презентиране на електронни ресурси и литература, чертожни инструменти, OneNote за визуализация на статистика, данни, диаграми и решаване на задачите, бонус – среща с нутриционист

за учениците: картони, стикери, цветни листове, цветни моливи/флумастери, линия, ножица, лепило, кантар, уред за измерване – сантиметър, калкулатор, устройство с достъп до интернет и работа с таблици, графики и диаграми; здравословна храна по избор

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Учениците ще работят  в Meet и ще представят във видео връзка своите разработки, снимков  и видеоматериал.

Търсенето и синтезирането на информация и при присъствено, и при онлайн, и при хибридно обучение, е свързано с работа с Интернет, което не би следвало да представлява трудност.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню