Как можем да помогнем на хората и животните да оцеляват при много ниски и високи температури?

Клас: 6

Ключови понятия:

адаптация, терморегулация, температура (висока, ниска), топлокръвни, студенокръвни, хипотермия

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Какво можем да направим, за да екипираме следващата експедиция на Еверест и на Екватора? 

Снимате филм за живота при екстремни условия на Земята. Ще се наложи да отидете в много студени и в много горещи зони. Каква предварителна подготовка ви трябва? Какво ще носите със себе си?

Има ли естествени начини да предпазим и себе си, и животните около нас?

Автентично оценяване и продукт

Учениците съставят доклад след подробно обследване на животните и човека. 

  • Провеждат проучване и дават примери за животни при ниски и високи температури как оцеляват и какви приспособления имат в тези климатични условия. 
  • Провеждат проучване и за различните човешки раси – при какви климатични условия живеят (например, Африка и Сибир) и какви специфични адаптивни приспособления на кожата и косата имат. 

Идеи и ресурси

Проучване на:

  • Симулация на оцеляване в екстремна среда.
  • Къде са най-екстремните температури, кои са видовете, оцеляващи там, и как успяват да оцеляват.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се реализира и изцяло дистанционно.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню