Как общуват растенията?

Клас: 6

Ключови понятия:

  • растеж, развитие, общуване, дразнене, дразнител, адаптивност
  • естетическо преживяване
  • научен текст, текст описание
  • Събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини, разчита и интерпретира информация, представена с текст, графики, таблици или диаграми.
  • Лексика за основните видове растения; основни части на растенията; глаголни конструкции за предположение; степени за сравнение.

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Говорят ли си дърветата? А цветята? Как въобще можем да разберем това? А ако си говорят, какво си казват?

В бъдещето човечеството е изчезнало. Има само малка колония хора, които са открили, че само през разбирането на растенията могат да проследят къде е безопасно и накъде да се насочат. 

Трябва да изготвим наръчник за общуването с растенията. 

Как могат да използват растенията, за да разберем какво се случва в природата – вредни вещества?

Можем ли да разгадаем времето по растенията?

Вие сте последните, които могат да опишат и пресъздадат на следващото поколения, като им разкажете историята.

Какво ще направите?

Автентично оценяване и продукт

Състезание между група-клас: 

Представяне на резултатите от експеримента под формата на отглеждани растения и написани изводи и доказателства, че растенията общуват помежду си – на табло, подкрепено със снимков материал на етапите на растеж и развитие. Представят направения паралел между света на растенията и този на хората, според начина им на общуване.

Представят описание на природата/рисуват природна картина, вдъхновени от изучавани художествени текстове и др.

Идеи и ресурси

Учениците ще изследват опитно, чрез експеримент, как растенията чуват сигнали със своите корени, как реагират на дразнителите, как си общуват и как растат в грижовна среда и без грижа. Ще засадят два вида растения (боб и леща) и ще наблюдават растежа и развитието им:  какво настъпва при растението,когато се полагат грижи, и когато е поставено в т.нар. сурови условия без грижа; когато растенията са в група и когато са самостоятелни. Учениците трябва да направят изводи във връзка с това как те общуват помежду си.

Подкрепено със снимков материал на етапите на растеж и развитие.

как общуват растенията?

При необходимост от разясняване на конкретна идея, казус и др. в процеса на работа, ще бъде дискутирано.

The secret language of trees – Camille Defrenne and Suzanne Simard – тайният език на дърветата

как дърветата разговарят?

интелигентност без мозък

Тайният живот на дърветата: Може да влезе литература 

Особености при дистанционно провеждане

Представянето ще бъде чрез презентация и снимков материал при онлайн обучение.

Може да се засаждат растения от отделните ученици у дома и да се заснема тяхното развитие.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню