Как са построени египетските пирамиди?

Клас: 6

Ключови понятия:

триъгълник, пирамида, площ, прости механизми, макара, лост, сила на тежестта

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Машината на времето ви връща 4500 години назад във времето. При пътуването сте се отклонили и се озовавате в древен Египет. Виждате, че някои пирамиди вече са построени. От историята знаете, че има още много, които ще бъдат построени. 

В днешно време много хора се чудят как са успели. Сега е Вашият шанс да проследите целия процес и да разкажете, когато се върнете. 

Автентично оценяване и продукт

От ролята на пътешественик представят целия процес на строене на пирамидите макет на пирамида и на технологията за изграждането и.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се реализира в електронна среда като макетите се създават по групи иможе да се представят дистанционно или на живо.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню