Как събираме и съхраняваме електрическа енергия? От какво зависи колко можем да съхраним?

Клас: 6

Ключови понятия:

ток, електроенергия, съхранение на електроенергия, батерия, технологии за създаване на батерии

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Електромобили, чиста енергия, движение на ток. Да, това е модерният свят. Но все още не можем да имаме самолет на ток. Защо? Ами, батерия с нужната мощност тежи много повече, отколкото самолетът може да пренесе.

Въпросът за събирането и съхраняването на електроенергия е сериозен. Говорим за вятъра и слънчевите панели като източници на енергия – но не винаги има вятър, а нощем Слънцето не свети. 

Как си осигуряваме енергия през това време? Може ли батериите да се усъвършенстват дотолкова, че да са леки и достатъчно мощни за нуждите ни? Има ли лимит за това и от какво се обуславя той?

Автентично оценяване и продукт

Представяне на изчисления за необходимите ресурси за създаване на  проекти за съхранение не електроенергия в акумулаторни батерии с капацитет от 12 гигаватчаса, каквито планира да построи правителството.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се реализира изцяло в електронна среда.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню