Как телефонът ти знае къде се намираш?

Клас:

Ключови понятия:

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

GPS технологията ни разглези и вече разчитаме на нея всеки път, когато трябва да се ориентираме. В повечето случаи наистина ни отвежда на точното място. Но понякога, макар и рядко, се случва и да се обърка.

Знаем ли как работи? Каква информация е нужна, за да може системата да ви локализира? А има ли други начини, по които телефоните ви могат да съобщят къде се намирате?

Автентично оценяване и продукт

Изследвайте и тествайте кога и как работи GPS. Какво може да и попречи да разпознае мястото, на което се намирате?

На финала на проекта, демонстрирайте как може да използвате функциите на смарт телефоните, за да определят точното ни местоположение. Помислете за нови, неизползвани досега приложения. На кого могат да са полезни те?

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се осъществи изцяло в електронна среда.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню