Как тялото ни поддържа баланс?

Клас: 7

Ключови понятия:

температура, налягане, киселинност, хомеостаза

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Получили сте резултатите от годишния профилактичен преглед на всички членове от семейството. Виждате колко много от изследванията на кръв, урина, кръвно налягане са показани съотнесено с диапазона, в който се очаква да бъдат.

Как тялото ви успява да поддържа относително стабилни температура, кръвно налягане, състав на кръвта, киселинност в различните части?

Автентично оценяване и продукт

Изберете си определен показател – например кръвно налягане, температура, киселинност и разгледайте механизмите, които позволяват на организма да поддържа баланс по него.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се осъществи изцяло в електроннна среда.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню