Как храната, която ядем, се превръща в енергия, необходима, за да вървим?

Клас:  5 (компонент БЕЛ е разписан за 7 клас, но дейностите могат да се адаптират на ниво текст и за 5 и 6)

Времетраене: 3 седмици

Ключови понятия:

жизнени процеси, хранене, дишане, енергия, здравословен начин на живот

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Предизвикателството: Как можем да живеем по-здравословно? Да имаме сили и енергия да вървим, да мислим, да творим?

Лекарите имат много важна задача. Те знаят как работи човешкото тяло, от какво боледуваме и какво да правим, за да поддържаме добро здраве, за да имаме сили и енергия за работа. С провеждане на мисия “ Лекар” – съвети за здравето и среща с истински лекар, учениците ще научат от какво зависи нашето здраве и как му влияят нашите навици и ще създадат програма за балансирано хранене. След това ще работят в екипи, за да решат какво могат да променят в ежедневието си, за да водят по-здравословен живот. Въз основа на цялата информация от мисията ще създадат „Супер календар“ за класната стая с пет здравни съвета: как храната, която ядем, се превръща в енергия, която ни е необходима, за да вървим – по един за всеки ден от седмицата.

Учениците ще преминат през даване на собствени идеи, които ще трябва да представят в собствения си екип. Ще гласуват за най-добрите идеи, като на финала ще останат по пет за всеки екип – така че в Супер календара им да има по един съвет за здравето за всеки ден от учебната седмица.

Автентично оценяване и продукт:

Учениците планират и създадат „Супер календар“ с пет здравни съвета: как храната, която ядем, се превръща в енергия, необходима, за да вървим – по един за всеки ден от седмицата. Преминават през следните стъпки:

 • Провеждат брейнсторминг на съветите за здравето – всяка група трябва да има определени идеи за спорт, храна и хигиена 

На този етап фокусът е върху даването на идеи. Учителят наблюдава дали се спазва принципът за тишина и самостоятелност при брейнсторминга и при гласуването. Учителят помага на учениците, които срещат затруднения при създаването на повече идеи.

 • Избор на съветите за здраве – вътрешноекипно презентиране, тихо гласуване (за да посочат фаворитите си без външна намеса) и таймер

Следва вътрешно екипно представяне на идеите и визуално гласуване за петте финални. Представянето в екипите протича така: всяко дете има по една минута, за да представи на другите съдържанието на листчето в този формат. „За да сме супер здрави днес, можем да …….. (и тук е съветът).“ Докато ученикът представя, всички го слушат с внимание – важно е да запомнят идеите на всички от екипа си. Не се прекъсват, не оценяват идеите, просто изслушват всички. После е следващият, и така всички в екипа. Задължително е да се поставят  критерии за добър съвет – да е ясен и конкретен.

 • Създаване на дизайн на „Супер календара“

Всеки екип получава по половин лист за флипчарт. Започват със скица с обикновени моливи и гумички. Как ще изглежда техният календар? Трябва да име заглавие, да съдържа петте съвета и детайли за декорация. Как ще изрисуват/изпишат съветите? Имат 3 минути за скица.

 • Представяне на супер календарите – презентация пред останалите екипи

Следва реализиране на съветите от календарите.  За следващата седмица залепват календара на първия екип, който е представял. Обсъждат какво трябва да подготвят предварително, за да спазят предписанията. В края на всяка седмица оценяват кои са били най-забавни, кои – най-полезни и кои може да споделят със съученици от други класове, за да ги направят заедно.

Останалите календари ще се поставят поред. В края на следващата седмица залепват календара на втория екип и продължават с всички календари.

Автентично оценяване и продукт

 • супер календар
 • табло “Нашата храна”
 • схема на храносмилателна система
 • кръстословица 
 • програма за  ежедневно меню за балансирано хранене

Умения за успех

 • работа в екип
 • комуникативни умения
 • креативност

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Учителят разказва историята и предизвикателството, след което се преминава към примерни дейности:

Дейност 1 

Учениците изработват схема/ фигура с означения на органите, изграждащи храносмилателната система. Проследяват пътя на храната, раздробяването й, механичното и химично смилане и усвояването от организма.

Дейност 2:

Учениците са разделени на екипи. 

Всеки екип създава кръстословица с понятия, свързани с храненето и храносмилателната система – органи, жлези, заболявания. 

Създадените кръстословици се завъртат в кръг и всеки екип получава кръстословица, която да се попълни. Следва представяне и обобщаване.

Дейност 3:

Дискусия на тема “Храната дава сили”. Фокус:

 • Какво наричаме храна? – речниково значение (пряко и преносно)
 • Храната на превозните средства (горива), на растенията (фотосинтезата), на хората (храните и напитките).
 • Аналогия: храната ни е необходима, за да наситим организма си с полезни вещества и енергия; дава ни сила, здраве, живот – физиологични ползи. Познанието (четивата) ни дават душевна храна – знания, ум, мисъл, интелект, способности, развитие. Извод: и двете са ни необходими, за да растем в буквален и в преносен смисъл. 
 • Трудно ли се придвижваме, когато сме болни? Защо? 
 • Какви храни ядем/казват ни да ядем, когато … усетим умора; усетим, че се разболяваме; сме на диета; спортуваме; баба е на гости, и т.н.
 • Замисляли ли сте се защо голям процент от хората не могат без кафе? Някои не успяват да се събудят сутрин без него, или имат нужда да го пият, ако усетят, че им се доспива.
 • Има ли храни, които ни дават повече енергия? Кои са те?  
 • Балансиран енергиен прием – оптимален енергиен прием!

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем 

ТЕМАТА СЕ ОРГАНИЗИРА ПО МЕТОДА – ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ.

Формиране на екипи

Учениците се разделят на групи (на случаен принцип или по избор) и работят в този състав до финалното представяне по всички предмети.

 https://prepodavame.bg/umenia/rabota-v-ekip/

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации…разпределяне на роли

Дейност 1:

Игра с картите „Суперсили“ 

Започва с дискусия за различните части на тялото и как работят те. Провокираме учениците да мислят за действия като „виждам“, „ходя“, „вдигам“, „тичам“, „помня“ (може  да изиграват действието, което предложат). А как изглежда тялото – кожа, коса, нокти? Учителят припомня, че всичко в нашето тяло има нужда от хранителни вещества и за да бъдем в супер форма, трябва да поемаме супер храни.

Дейност 2:

Мисия “Лекар”

Дискусия  за професията на лекарите. Знаят ли с какво се занимават и какви проблеми решават. Познават ли лекари? А има ли различни видове лекари? По какво се различават?

Работа с медиен текст – интервю с доктор Лидия Спасова: “Професията лекар е много благородна, но и тежка”.

Фокус:

 • Определяне на темата
 • Анализ на строежа на текста
 • Запознаване с информацията в текста – ключови думи, подтеми, план на текста
 • Запис на най-важното от информацията
 • Информативност, въздействие, диалогична форма
 • Къде е публикуван текстът?
 • Цел на написване? (предназначение)
 • Какви отговори дава?
 • Вид на текста? (интервю)
 • Езикови особености
 • Каква комуникативна задача решаваме с прочита на този текст?
  информация с цел да задоволим своите интереси и да обогатим познанията си
  – да се осведомим за факти и събития, които са ни необходими при подготовка по някой учебен предмет
  – да се забавляваме
 • Въздействие върху мислите и чувствата на възприемащия
 • Вид общуване
 • Средство за масова комуникация
 • Изграждане на обществено мнение по въпроса
 • Точност на използваните факти
 • Ясно формулирана оценка
  Дава ли информация (какво се случва, кога се случва, къде се случва, кои са участниците)?
  – Достоверно ли е интервюто (заглавие – съдържание – послание)? /благородна професия, но тежка/

Дейност 3:

Учениците създават табло „Нашата храна“

Стъпки:

 1. В три колони вписват какви храни ядем:
 •  много рядко (1-2 пъти на седмица)
 • често (3-4 пъти на седмица) 
 • всеки ден. 

2. Проучват общото мнение1 като показват карти от играта „Суперсили“ и задават въпроси от типа:

„Колко от вас ядат това всеки ден?“

„А колко от вас не са яли тази храна през последната седмица?“ Отговорът, който е събрал най-много вдигнати ръце, е водещият. Рисуват храната в колонката й, така че да се вижда (с картинка 10/10 см и тъмен маркер). Следващата храна е наред. 

Следващ въпрос за проучване:

Какво най-много обичат да ядат? Записват всички отговори на лепящи листчета. 

Следва третият и последен кръг въпроси, който ще даде информация за ежедневните хранителни навици на учениците. Задават въпроси като “Какво закуси тази сутрин?”, “Какво яде вчера, като се прибра?”, “Какъв ти е любимият десерт?”

На финала обсъждат оформеното табло. Правят изводи.

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

Дейност 1: 

Създаване на медиен текст

Учениците са разделени на три групи, като всяка има за задача да създаде различен по вид медиен текст с основен фокус лекарите (тема “Мисия лекар – здраве за всички нас”). Всяка група тегли листче, на което може да бъде изписано интервю, информационна бележка или репортаж, и работи по това, което е изтеглила. 

Указания:

 • лекарят и неговата мисия да са основна тема;
 • трябва да изберат предназначението на своя текст;
 • да изберат за каква медия ще го създадат;
 • да изберат формата на речта;
 • текстът им трябва да съдържа характерните за вида текст черти;
 • текстът трябва да отговаря на въпросите: „Какво се случва?“ „Кога се случва?“ „Къде се случва?“ „Кои са участниците в общуването?“
 • текстът трябва да бъде озаглавен (връзка със съдържанието)

За финал – представяне на медийния текст, анализ, оценка, коментари – рефлексия от групите. 

Самостоятелна домашна работа:

На учениците се дава задача да подготвят трите най-важни за тях въпроса, които биха искали да зададат на лекар, ако имат такава възможност. (Тема: здравословен начин на живот, полезни храни.)

Дейност 2

Учениците са разделени на групи. Всяка група създава програма за   ежедневно меню за балансирано хранене.

Дейност 3:

Учениците са провокирани с въпроса: Възможно ли е да се освободи енергия за тялото само от храненето? Кой е другият жизнен процес, тясно свързан с него, за да се освободи енергия за тялото, която да се използва? Учениците посочват жизнените процеси и представят аргументи за връзката между хранене и дишане като оновни жизнени процеси. 

Създава график на балансирано хранене и приемане на храни, които ще доведат до освобождаване на повече енергия за движение

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Дейност 1:

Интервю със специалист: лекар, медицинско лице в училище, стоматолог.

Учениците  ще задават въпроси и  ще провеждат интервю. (Ще бъдат интервюиращи и ще могат да зададат важните за тях въпроси.)  

Беседа : Ще разгледат с какво допринасят физическите упражнения за нашето здраве и развитие.  Какво ни дава храната и как нашето тяло трябва да усвои енергията, която съдържа тя.

Как храната, която ядем, се превръща в енергия, която ни трябва, за да вървим?

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

Учениците ще създадат различните продукти, чрез които ще представят своите знания и идеи.

 • Заключение – дали хипотезата се потвърждава, или се отхвърля – ЛИПСВА. ПРОВЕЖДА СЕ КАТО ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ
 • Автентично оценяване
 • Рефлексия на процеса

https://prepodavame.bg/

Необходими материали и оборудване

Бели листове, карти “Суперсили”, да се покани експерт – лекар за дискусия.

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Приложимо при малко повече контрол от учителя. Трябва да се използва софтуер, който позволява да се разделят по групи в онлайн пространството.

Идеи:

 • Игра с картите за Суперхраните
 • Покана на лекар / нутриционист / фитнес инструктор  или родител с подобен профил, който да разкаже за работата си
 • Оставяне на видимо място на енциклопедии и списания по темата за здравето, здравословния начин на живот, храната и спортовете

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню