Колко вода използва човек на ден?

Клас: 5

Ключови понятия:

вода, жизнени процеси, екология, замърсяване

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

На годишното заседание на ООН е представен изключително тревожен доклад за състоянието на водните ресурси на планетата, който показва, че до 20 години човечеството няма да е способно да покрива дневните си нужди от прясна вода. След трудни преговори правителствата на държавите по света стигат до решение, че ще бъде въведен воден паспорт, който ще показва личната дневна употреба на вода на всеки човек. В него ще се описват ежедневните дейности и ще се показва колко вода харчиш средно на ден – не само тази, която директно пиеш или използваш за миене, а и водата, изразходвана за преработка, производство и транспорт на всички продукти и услуги, които използваш. 

Обявен е конкурс за най-добър воден паспорт. Участниците трябва да преценят какво ще се отчита в него и да предложат лесен за използване и приятен дизайн. 

Автентично оценяване и продукт

  1. Предложете ваша разработка за воден паспорт, която отговаря на следните условия:
  • обхваща директната консумация на прясна вода
  • обхваща консумацията на прясна вода за преработка, производство и транспорт на използвани продукти и услуги
  • красив е и е удобен за ползване
  1. Демонстрирайте как работи паспортът, като изчислите вашата дневна консумация към днешна дата. 
  2. Как бихте намалили с поне 25% личната си консумация на вода?

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се осъществи и изцяло дистанционно. Важно е учениците предварително да подготвят средата в домовете си, за да могат безпроблемно да мерят вода с наличните в дома средства, като съдове, чиито обем знаем предварително.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню