Колко далече виждаме?

Клас: 7

Ключови понятия:

прав и обърнат образ, лупа, леща, око, телескоп, отражение, пречупване и разлагане на светлината, галактика

Приложение в учебните програми по:

История и предизвикателство

Как се шпионират съседи? А съседни квартали? А съседни планети и галактики?

Представете си, че трябва да организирате наблюдението на обекти, отдалечени на различно разстояние. Как ще подходите? Каква информация ще ви е необходима? Каква предварителна подготовка, изчисления и анализи трябва да направите?

Автентично оценяване и продукт

Кой ще види най-далече? Състезание между отделните екипи в няколко категории:

  • далечно виждане с просто око
  • далечно виждане с бинокъл
  • далечно виждане с телескоп

Всеки от екипите трябва да изчисли и демонстрира какво е разстоянието до обекта, който успява да наблюдава, използвайки свойствата на нашата зрителна система, законите на пречупването и отражението и математическите знания за измерване и отношения в триъгълници.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се осъществи дистанционно. Само финалното състезание е добре да е в присъствен формат.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню