Можем ли да си почистим старата енергия, или трябва да търсим нова?

Клас: 6

Ключови понятия: 

градивни частици, атоми, молекули, йони, кислород, въглероден диоксид, вещества, екологичен отпечатък, научен текст, термини, теза, аргументи, урочна статия

Времетраене:  5 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Поканени сте като участници в ученически конкурс на тема “Чиста енергия за чисто бъдеще”, организиран от Българския атомен форум. Ако спечелите конкурса, ще имате възможност да станете част  от екип за наблюдение при създаване на електроенергия с атомната и ядрената енергетика като нисковъглеродна индустрия, която допринася за опазване на околната среда и борбата срещу глобалното затопляне. 

Автентично оценяване и продукт

Участие в  училищно събитие на тема “ Можем ли да си почистим старата енергия, или трябва да търсим нова“, в което всички паралелки от 6 клас дават отговор на големия въпрос и представят своя продукт. 

Всяка група има 10 мин. за представяне на  филм на тема “Енергийният двубой на ХХI век”, 5 мин. за отговор на въпроси, 10 мин.  за даване на решения и отговор на въпроса „Как?“.

Филмът да е с продължителност до 10 мин.

Рефлексия от гостите (по-големи ученици, родители, учители) на събитието, които взимат решение  кое е най-добрият филм за участие в конкурс “Чиста енергия за чисто бъдеще”

Избор на най-добър филм за участие в конкурс “Чиста енергия за чисто бъдеще”  и финал на събитието – 5 мин. 

Продукт – филм  “Енергийният двубой на ХХI век”

Умения за успех

  • четивна грамотност
  • работа в екип
  • дигитални умения
  • критическо мислене

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Дейност за проучване

Онлайн търсачи на статии за атомите – особености, състав, любопитни новини, АЕЦ или други с подобна тематика.

Изработва план, бележник, текст с данни от статистическото проучване за атомите.

Формулиране на хипотеза  

Откъде знаем, че атомите съществуват? Как разбираме от какво са съставени?

Можем ли да си почистим старата енергия, или трябва да търсим нова? 

Формиране на екипи

Учениците се разделят на групи (на случаен принцип или по избор) и работят в този състав до финалното представяне по всички предмети.

 https://prepodavame.bg/umenia/rabota-v-ekip/

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

Дейност: Описва по-важни свойства на съставни части на въздуха – кислород, въглероден диоксид, водни пари (цвят, мирис, разтворимост във вода, горене). 

Свързва кислорода (като съставна част на въздуха) с процесите горене и дишане.  

Дейност експеримент

Извършва експерименти за изследване на свойства на кислорода и въглеродния диоксид.

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Дейност:

Изработване на компютърен модел на атом

Създава електронна таблица или графика по зададен модел от ЧП 

Създава модел на атоми и молекули по дадена инструкция.

Дейност:

Създава екологичен отпечатък на конкретно място, проучва замърсяването на атмосферата – природни явления и човешка дейност. Дава примери за вещества – замърсители на въздуха и въздействието им върху околната среда и здравето на човека.  

Представя възможности за опазване чистотата на въздуха.

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

Създава филм на тема “Енергийният двубой на ХХI век”.

Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля

Автентично оценяване

Рефлексия на процеса


Рефлексия от гостите (по-големи ученици, родители, учители)  на събитието, които взимат решение  кое е най-добрият филм за участие в конкурс “Чиста енергия за чисто бъдеще”

Необходими материали и оборудване

пластмасови топчета и пластилин за създаване на модели, енциклопедии , готови модели на вещества(прости и сложни);,

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Опитите за доказване на въглероден диоксид може да се провеждат и в домашни условия, може да се гледат клипчета с отделни експерименти с кислород и въглероден диоксид. Всички останали дейности са приложими и в електронна среда

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню