Откъде идват вълните?

Клас: 5

Времетраене:  3 седмици

Ключови понятия:

 • обем, земетресение, вулкан, 
 • минойска цивилизация, полис, елинизъм
 • water, wave, ocean, sea, river, movement, surface waves, tsunami, volume, volcano, earthquake
 • мерни единици, кубични метри, метър, графика
 • видеозапис

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Откъде идват вълните?

Има много предположения и идеи, които се опитват да опишат вълните, например:

 • повечето вълни са резултат от въздействието на вятъра по повърхността на океана
 • предизвикани са от земетресения, изригващи вулкани или новообразуващи се острови в океана
 • целувката на вълните – “какво се случва, когато вълните се срещнат”
 • вълните са съкровището на морето, красиви са и са безкрайно интересни
 • идеята за безкрайните вълни идва и от историята: “има великан, който седи в океана и рита от едната му страна, и в резултат се появяват вълните“

Историците смятат, че причина за упадъка на минойската цивилизация на остров Крит е земетресение, предизвикано от вулкана Тера, което от своя страна създава големи и опустошителни вълни (цунами).  Вярно ли е това? 

Предложете лабораторни експерименти, с които да проверите тези предположения и да установите възможно ли е цивилизации да изчезват в резултат на големи вълни.

Автентично оценяване и продукт

Учениците ще направят проучване на минойската цивилизация, както и на други, които са били жертви на вълни или други големи природни бедствия.  Трябва да създадат вълни в лабораторни условия, които да покриват изкуствен остров. Експериментът се провежда в лабораторна вана, в която се налива вода и се поставя изкуствен остров. При желание може да се използват “изкуствени острови” с различна височина и от различни материали.  Учениците трябва да открият връзка между:

 • обема на “скалната” маса, която се изсипва във водата и вълната, която се образува, по намокрянето на острова;
 • силата на “земетресението” и намокрянето или покриването на острова;
 • силата на “вятъра” (използва се вентилатор или сешоар) и височината на вълните.

Учениците може да предлагат и експериментират и други причини за образуването на вълните.

Учениците събират информация от експериментите за образуване на вълни в табличен вид. Те трябва да измерват височина на вълната при различни обеми “скална маса”, която се изсипва, сила на вятъра и други причини за вълните, които могат да имитират в лабораторни условия.

Изчисляват обеми, преминават в различни мерни единици. Събраната информация се представя графично.

Всички експерименти трябва да бъдат заснети на видео и да бъдат представени на финалното събитие и на “журналистите”.

Експериментаторите ще бъдат интервюирани от “журналисти” на английски език, за да популяризират “откритията” си.

Умения за успех

 • креативност
 • дигитална компетентност
 • инициативност и предприемчивост

Критериална матрица

Откъде идват вълните

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Учителят разказва историята и предизвикателството.

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем 

Провежда се дискусия относно лабораторните експерименти. В ХОДА НА ДИСКУСИИТЕ СЕ ФОРМУЛИРАТ ХИПОТЕЗИТЕ.

Формиране на екипи

Учениците се разделят на групи (на случаен принцип или по избор) и работят в този състав до финалното представяне по всички предмети.

 https://prepodavame.bg/umenia/rabota-v-ekip/

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

Дейност 1:

Провеждат планираните експерименти. Учениците трябва да  открият връзка между:

 • обема на “скалната” маса, която се изсипва във водата и вълната, която се образува, по намокрянето на острова. 
 • силата на “земетресението” и намокрянето или покриването на острова
 • силата на “вятъра” (използва се вентилатор или сешоар) и височината на вълните.

Дейност 2:

Събират информация от експериментите за образуване на вълни в табличен вид. Трябва да измерват височина на вълната при различни обеми “скална маса”, която се изсипва, различна сила на вятъра и други причини за вълните, които могат да имитират в лабораторни условия.

Изчисляват обеми, преминават в различни мерни единици. Събраната информация се представя графично.

Дейност 3:

Отговарят на въпроса: Има ли зависимост между “скалната маса”, която се изсипва, силата на вятъра и други причини за вълните, които могат да имитират в лабораторни условия, и височината на вълните? Каква е зависимостта, ако има такава?

Дейност 4:

На учениците се поставя задача да представят математическите данни чрез средствата на информационните технологии. Могат да създат различни продукти (диаграма, графика, изображение и др.)

Дейност 5:

Всички експерименти трябва да бъдат заснети на видео и да бъдат представени на финалното събитие и на “журналистите”.

Дейност 6:

Експериментаторите ще бъдат интервюирани от “журналисти” на английски език, за да популяризират “откритията” си.

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването 

Всеки експеримент се съгласува с учителя. Съставя се предварителен план за провеждането му.

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

Ученикът ще:

 • попълни таблица. 
 • Прави връзки между данни и очакваните резултати.
 • Пресмята обеми, дължини, маса.
 • Определя вида на получените зависимости – права и обратна пропорционалност.
 • Представя получените данни по различен начин с помощта на информационните технологии.
 • заснема видео на всеки експеримент

Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля, въз основа на проведените експерименти.

Автентично оценяване

Рефлексия на процеса

https://prepodavame.bg/

Необходими материали и оборудване

Лабораторна вана с размери 50см/50см/20см, изкуствени “острови” с различна височина, скали с различни обеми, сешоар, вода, видеокамера, бели листове.

 

 • надуваем басейн
 • вода
 • макет на остров Крит – може да е отпечатан на 3D принтер или сглобен от подръчни материали, които издържат на вода
 • сешоар
 • камъни
 • пясък
 • везна
 • камера (може и от телефон)
 • ръкавици
 • предпазни очила за участниците
 • микрофон и диктофон (може и без тях, ако се използва телефон за запис)

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Лабораторните експерименти не могат да се провеждат в дистанционна форма, но финалното представяне на екипите може да се проведе чрез споделен екран в Google Meet.  Различните екипи работят поотделно под ръководството на учителя; видеото се снима на мястото, където правят симулациите с телефон. 

Идеи: 

Разработване на модела  “Пътешествие на вълната” .

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню