По какво си приличат токът и потокът?

Клас: 7

Ключови понятия: 

електричен ток, електрично съпротивление, свързване на консуматори, електрическа верига

проводяща тъкан, дървесинни и ликови цеви, възходящ и низходящ ток, кръв, кръвоносна система, кръвоносни съдове

поток, водосборен район, река

Времетраене:  2 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Дете пътува със семейството си с влак през Искърското дефиле  в посока гр. София. През прозореца наблюдава природните картини и забелязва, че реката, която вижда, тече в обратна посока и става все по-малка. То започва да задава въпроси на родителите си: Възможно ли е реката да тече в обратна посока? Възможно ли е да става все по-малка, вместо по-голяма? 

Представете си, че сте родител на това дете. Как ще реагирате? Какво ще му обясните? Как може да го илюстрирате с асоциативни примери от други природни области, за да ви разбере детето?

Автентично оценяване и продукт

Учениците създават модели на водосборен район на голяма река, електрическа верига, кръвоносна система, за да направят съпоставка между поток в разклонена електрическа верига, движение на водата в природата (поток, река, водосбор и т.н.), движение на кръвта в кръвоносната система и на течности в растенията.

Правят извод за начина на сливане на потоците в реката, на кръвоносни съдове, проводящи тъкани в растенията и сумирането на токовете в разклонена електрическа верига.

Във всяка схема на разклонена електрическа верига правят  изчисление на големината на тока в отделните части на веригата, модел на водосборен район на река, модел на кръвоносна система и проводящи тъкани в растенията, фотосесия на етапите от експеримента „Да оцветим листата и цветовете“.  Финалното представяне на всяка група трябва да разкрива общото и различното в разглежданите процеси и да свързва движението на “потоците”, веществата и частиците в природата. Работейки по създаването на модели, те откриват отговорите на големия въпрос в различното учебно съдържание.

Продукт – макети

Умения за успех

 • дигитални умения
 • умения за общуване 
 • презентационни умения
 • изобретателност (креативност)

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане

 Формиране на екипи и примерни дейности за всяка група:

Учениците се разделят на четири групи, като предварително се поставя големият въпрос „Какво е общото между тока и потока?“. Всяка група получава на случаен принцип задача да направи проучване и да предложи идеи за представяне на големия въпрос, прилагайки  учебно съдържание от различен предмет. 

Примерни дейности с проучване, изчисление, експеримент

 • Първата група изработва схема на разклонена електрическа верига, изчислява големината на тока в отделните части на веригата и прави аналогия със сливането на малките кръвоносни съдове при животните в артерии и вени, проводящите тъкани при растенията и малките потоци на реките
 • Втората група изготвя модел на водосбор на река, като използва рециклируеми материали, търсейки отговор на големия въпрос. 
 • Третата група изработва модел на кръвоносна система с пластмасови тръбички
 • Четвъртата група прави експеримента „Да оцветим листата и цветовете“, прави фотосесия на етапите от експеримента и обяснява промените, които са наблюдавали. Провеждане на експеримент “Да оцветим листата и цветовете” 

 

 • Стъпка 1 Налейте чаша вода
 • Стъпка 2 Добавете оцветител за храни
 • Стъпка 3 Потопете цвете (клонка) в чашата
 • Стъпка 4 Оставете цветето да абсорбира оцветената вода
 • Стъпка 5 Наблюдавайте движението на водата чрез промяната на цвета

Направете фотосесия на етапите от експеримента и обяснете промените.

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

Правят извод за начина на сливане на потоците в реката, на кръвоносните съдове, проводящите тъкани в растенията и сумирането на токовете в разклонена електрическа верига.

Във всяка схема на разклонена електрическа верига правят  изчисление на големината на тока в отделните части на веригата, модел на водосборен район на река, модел на кръвоносна система и проводящи тъкани в растенията, фотосесия на етапите от експеримента „Да оцветим листата и цветовете“.  Финалното представяне на всяка група трябва да разкрива общото и различното в разглежданите процеси и да свързват движението на “потоците”, веществата и частиците в природата. Работейки по създаването на модели, те откриват отговорите на големия въпрос в различното учебно съдържание.

Необходими материали и оборудване

географска карта, проводници, батерии, прекъсвачи, пластмасови тръбички или сламки, кокичета, лалета или бели рози, боя за сладки, рециклируеми материали, цветна хартия, картон, подходящи изразни средства (живописни, пластични, графични, комбинирани)

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Провеждането на проекта в електронна среда предполага учениците да изработят дигитални схеми и да проведат експеримента в домовете си.

Допълнителни ресурси и идеи:

         За английски език:

 1. Учениците сами  намират специализираните термини чрез видеоклип със субтитри. Вместо английски може да се включи испански или друг чужд език.
 2. Създават „речник“ на аналогичните понятия, като „големина на тока“ и „дебит“ (съответно за напрежението и съпротивлението).

Кои са различните части на поток

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню