По какъв начин живите същества успяват да използват енергията на Слънцето?

Клас: 7

Ключови понятия:

устойчиво развитие, енергия, енергиен източник, слънце, хранителна верига

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Сюжет: Идва ден, в който Слънцето угасва и настъпва пълен мрак. Ние продължаваме да съществуваме като човешки вид, но трябва да се адаптираме към новата реалност на Земята. Какво ще изчезне от Земята? Как да опазим човешкия вид и биоразнообразието? За какво служи енергията от Слънцето и какво да направим, ако нея я няма? 

Откъде черпим енергия, за да живеем? Вярно ли е, че Слънцето е единственият източник на енергия за Земята? А как живите същества превръщат слънчевата енергия в енергията, която им трябва, за да живеят?

Автентично оценяване и продукт

Учениците се явяват на вътрешноучилищен конкурс на тема: „Естествени енергийни източници и преобразуване на тяхната енергия от живите организми“. Учениците имат пълната свобода сами да проучат различни източници на информация по темата (в т.ч. и на английски), да създадат продукт, чрез който ще представят своята работа, и да изберат начина за представяне. 

Идеи и ресурси

Жената, която гледаше слънцето

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се осъществи изчяло в електронна среда.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню