Какво можем да научим от вкаменелостите?

Клас: 5

Ключови понятия:

вкаменелости, клетка,  организми, природа, кехлибар, геометрични фигури, речниково значение, разказ по зададена опора, контекст, артефакт

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

След 100 000 години археолози търсят остатъци от нашия живот, за да опишат историята и културата ни. Какви вкаменелости ще открият и какво могат да научат от тях? Кои ще бъдат най-ценните вкаменелости? 

Ако животът ти замръзне днес и след години открият жилището ти, обзавеждането, храната, какво ще могат да научат за него след 10 000 години? 

С какво искате да ни запомнят?

  1. Създайте собствена вкаменелост, която да остане във времето,  представителна за живота, който водим.
  2. Напишете научна статия от името на археолога, открил тази вкаменелост.

Автентично оценяване и продукт

Изложба на създадените вкаменелости. В продължение на една седмица създателите й ще имат възможност да разкажат какво са научили от вкаменелостите и да демонстрират такива. 

Всеки клас ще има ден за представяне, различни ученици ще участват в изложбата. 

Целта е цялата училищна общност със съдействието на своите учители да я посети и да се докосне до вкаменелостите (учениците разказват, демонстрират, коментрират).

Участие в събитие с археолог на тема “Среща на съвременния тийнейджър, знаещ всичко за миналото, и един археолог в действие”. (демонстрация на истинска вкаменелост, четене на създадените текстове и дискусия по тях)

Особености при дистанционно провеждане

Срещите и изложбата ще се проведат в онлайн среда. Провеждането на проекта е напълно възможно и изцяло дистанционно, при добро планиране и организация.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню