Как водата променя атмосферата на Земята?

Клас: 5

Ключови понятия:

Вода, въздух, влажност, концентрация, кръговрат на водата, атмосфера 

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Дъждове и сняг, пара и градушка. Всеки ден слушаме за водата в атмосферата по най-различни начини. Ясно е, че студените атмосферни фронтове носят дъжд и сняг, т.е. атмосферата влияе на водата в нея. 

Как стои обратната връзка? Какво прави водата с атмосферата? Помага ѝ по-бързо да се затопли? Или я охлажда?

Променя ли атмосферното налягане и ако да, как?

Как хората изследват тези въпроси? Можете ли и вие да наблюдавате с метеорологична станция влиянието на парите в атмосферата? Обяснете отговора си с резултати от наблюдения, изчисления и анализ на данните.

Автентично оценяване и продукт

Ще станем метеоролози – правим прогнози за времето по дадени резултати от измерванията и ги представяме. Работим с карта, измерваме влажност, температура и налягане. Представяме данните и правим прогноза на база на тях.

Особености при дистанционно провеждане

Ако се работи дистанционно, ще трябва да се използват направени вече измервания, вместо учениците да проведат свои. Там акцентът ще е повече върху анализ на данните и изводи на база на резултатите, отколкото на директно експериментиране. Дори и от вкъщи, учениците могат да правят систематично наблюдения и да записват резултатите, ако това е предварително планирано. Ще се изискват елементарни таблици (може да са електронни, може и на хартия), където да отбелязват редовно информацията.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню