Кои системи в организма използват кръвта? По какъв начин?

Клас: 5

Ключови понятия:

кръв, кръвоносна система, хранене, дишане, отделяне, баланс, хомеостаза

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

През следващите няколко седмици ще се превърнете в някоя от съставните части на кръвта: клетки – еритроцити, тромбоцити, левкоцити или химични вещества – протеини, липиди, глюкоза, хормони…

Колко сложен е животът на една клетка в кръвта? Или на определено активно вещество? С каква скорост се движи? Кога и как се свързва и обменя вещества и/или информация с тъкани и органи в тялото? Какво ще се случи, ако точно тези части от кръвта изчезнат или намалеят значително? Как си взаимодействат едни с други отделните елементи?

Автентично оценяване и продукт

Учениците влизат в ролята на различни 

  • хранителни вещества 
  • биологично активни вещества
  • кръвна плазма

Проследяват пътя, който изминават, и какви взаимодействия имат с отделните органи в организма. Разказват историята на това свое пътуване и я разиграват като театър по екипи.

Особености при дистанционно провеждане

Възможно е разказите да се заснемат на видео и да се представят онлайн на финала.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню