Събития и ресурси

Водени от нашия стремеж за позитивна промяна в образованието, ние изучаваме теорията и прилагаме на практика както традиционни, така и иновативни методологии за ускоряване на ученето на всеки ученик чрез нови технологии и методи на подготовка, независимо от ограниченията на средата и ресурсите. Така имаме възможността да предлагаме решения в рамките на съществуващото законодателство, които да скъсят пътя от нуждите до познанието.

Това реално разширява възможностите не само на учениците, но и на учителите. Тук публикуваме информация за ефективни и успешни практики, различни подходи в обучението, както и предстоящи събития и форуми, които са чудесна възможност за среща с експерти в различни области на образованието. Нямаме установени отношения с техните издатели или организатори, но смятаме, че ще са от полза за всеки с иновативен дух и желание за положителна промяна.

Меню