Въпросите са новите отговори

Училището трябва да се фокусира в бъдещето поне толкова, колкото и в миналото.

– Сугата Митра

Вълнуваме се да съобщим, че от началото на 2021 година започнахме работа по нов проект – „Въпросите са новите отговори“. Проектът осъществяваме в партньорство с Америка за България, които предоставят основната част от необходимото ни финансиране и 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” в София, с които ще работим съвместно по развитието и приложението на нова методика за учене на STEM предметите.

А в основата на методиката стоят въпросите. Способностите да се задават въпроси целенасочено, да се изследват възможните отговори и критично да се оценява резултатът са едни от най-големите дефицити, които съвременната образователна система има – не само в България, но и по света. Питането често е дълбоко подценявано и в сегашната система по-важни са отговорите на вече съществуващи, отдавна “предъвкани” въпроси, които имат дефиниция в учебника.

Ето защо, с нашия проект, си поставяме следните цели:

  • Да създадем умения и практика в задаването на големи въпроси и от учителите, и от учениците.
  • Да предложим разработен подход, с който преходите от една форма на обучение към друга да стават плавно и с минимален стрес.
  • Да провокираме креативността и насърчим изследователската страст на ученици и учители като стратегия за справяне с неизвестността и несигурността на бъдещето.

Към въпросите

В края на проекта ще имаме създадени 60 големи въпроса в полето на STEM предметите за прогимназиален етап (5-7 клас), от които 20 ще бъдат подробно разписани. Ще разпространим за свободно ползване и наръчник с разработената методика. А за онези, които имат наистина задълбочен интерес ще предоставим и обучения на STEM екипи в училищата.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“.

Меню