Как ще изглежда свят без симетрия?

Клас: 7

Ключови понятия:

симетрия, многоклетъчни организми, еднаквост на триъгълници, сила на тежестта, светлина, периодична система

Времетраене:  3 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Компанията SpaceX на Илон Мъск инвестира много в развитието на космическите технологии и планира в близко бъдеще да изпрати хора на Марс. Космическият туризъм става все по-достъпен и все повече хора ще могат да напуснат пределите на нашата планета. Затова и се очаква хората да се срещат с непознати светове и невъобразими предизвикателства. 

От Space X обявяват ученическо предизвикателство:
Как ще изглежда светът без симетрия? 

“Ние вярваме, че със своята креативност и свободно мислене учениците могат да си представят света така, както ние, възрастните не бихме могли. На база на техните идеи искаме да създадем виртуална реалност, с която да подготвяме (доколкото е възможно) бъдещите откриватели на нови светове за невъобразимото.

Формативно оценяване

По всеки от предметите формативно оценяване според стандартите: Всяка седмица отделяме 15 минути, за да “слезем на Земята” – проверка дали учениците усвояват заложените стандарти. За да покажем “различния” свят, трябва да сме наясно със закономерностите в реалния. 

Химия: Периодичен закон, варианти на групиране на ХЕ, свойства на метали и неметали, зависимости в ПС

Физика: Отражение, разпространение, пречупване и разлагане на светлината; устройство на окото; огледала и лещи

Биология: Безгръбначни животни; видове симетрия; връзки и зависимости между устройство и жизнени процеси

Математика: Еднаквост на триъгълници; Симетрала и ъглополовяща

Автентично оценяване и продукт

Задачата е да се създаде модел на “Свят без симетрия”, който да отговаря на всички допълнителни въпроси, и да се създаде макет на този свят 

Роля: екипът ученици играе ролята на екскурзоводи, които ще разведат учените от SpaceX в своя свят без симетрия и ще са подготвени да отговарят на въпроси по време на “обиколката”

 Продукти – учениците създават макет на град в “Свят без симетрия”

Умения за успех

Креативност:

 • Генериране на идеи
 •  Групиране на идеите по определен критерий
 •  Тестване на идеята (представяне на идеята)

 

Критично мислене: 

 • Разделя проблема на елементи
 • Проследява тенденции, повтарящи се елементи 
 • Прогнозира и аргументира промените в групите при промяна на един или повече елементи
 • Формулира решение, като модифицира съществуващата рамка и създава нова

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане

Могат ли да се пресичат две успоредни прави? Как би изглеждал град, в който са използвани само несиметрични форми?  

Примерна дейност: Представете си, че при пресичането на две прави получените противоположни ъгли не са равни (както когато светлинен лъч пресече хоризонталата на водна повърхност). Създайте хипотези и модели, показващи какви последствия може да има това за света.

Провеждат изследването

Примерна дейност 1: 

Умален модел на огледална стая: Вземаме кутия от обувки (без капак) и правим стените огледални. В центъра слагаме симетрични и асиметрични обекти (например 2D “римски колони” от картон). Описваме наблюденията и правим изводи/хипотези за влиянието на разпространението на светлината. Видът огледала може да варира – изпъкнали/вдлъбнати

Примерна  дейност 2: 

Работа с увеличителни уреди и изображения/тела с малка асиметрия. Как се променя усещането за асиметрия? А ако е нарушена симетрията на самите лещи? Как би било, ако е нарушена симетрията на лещата на окото? 

Примерна дейност 3: 

Изследване на “степените” на симетрия в даден организъм (например насекомо – пчела или растение – дъб)

 • наблюдение на пчелата в природата – къде е симетрията в средата, в която съществува
 • наблюдение на “дома” на пчелата – кошерите и питите, които създават, и къде е симетрията в тях
 • симетрия в тялото на пчелата: външни белези – наблюдение на макро ниво, цялостно и по органи: крила, тяло, глава, очи и т.н.
 •  наблюдение на микро ниво – наблюдение на препарати от вътрешни органи и клетки на пчелата
  Какви изводи могат да се направят? Как биха се отразили промени на всяко от тези нива? 

Примерна  дейност 4:
Проучване на животни с различни видове симетрия и сравнение между начина им на живот и жизнените им процеси.

Примерна дейност 5:
Създаване на нов вид материал, който е нелогичен в нашия свят – например, комбинира типични свойства на метали и неметали, които си противоречат (физични или химични). Пример – газ, който има електро и топлопроводимост като на среброто. Какви приложения и последствия би могло да има съществуването на такъв материал?

Примерна дейност 6: 

“Обърната” периодична таблица – да се предложат други признаци за подредба на елементите, различни от брой протони в ядрата и относителна атомна маса. Какви нови групи елементи могат да се образуват? Какви нови елементи ще трябва да бъдат открити, за да стане новата таблица по-пълна и логична? Предскажете техните свойства и приложение (както Менделеев е предсказал съществуването на няколко елемента). 

Необходими материали и оборудване

увеличителни уреди – лупа и микроскоп

лещи и огледала (изпъкнали и вдлъбнати)

микроскопски препарати, препарати на различни видове безгръбначни и гръбначни животни

периодична таблица, модели на атоми и вещества, вещества от оборудването в кабинета по химия

кутии, кашони, картони, силиконов пистолет, други материали за лепене и изобразяване

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

При дистанционно обучение продуктът може да е не само макет, а и рисунка, анимация, презентация, видео.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню