Какво дишат водолазите? А астронавтите?

Клас: 5 Ключови понятия: дишане дихателна система, налягане, плътност, изтласкваща сила, представяне, отговор на житейски въпрос Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаБЕЛЧовекът и природата Дефинира…
Read More
Меню