Какво ще се случи със света ни, ако спрем да използваме дроби?

Клас: 5 Ключови понятия: десетична дроб, обикновена дроб, рационално число, части, процент Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата Характеризира телата с обем, маса…
Read More

Как да заведем котка на разходка на Луната?

Клас: 5 Ключови понятия: жизнени функции, дишане, хранене, отделяне (при човек и животно), хранителни вещества, състав на въздуха, тренировъчна програма, Луна, Слънчева система, действия с рационални числа, път, скорост, енергия…
Read More

Какво ще стане, ако Земята не е третата планета в Слънчевата система?

Клас: 5 Ключови понятия: Земя, планета, слънчева система, гравитация Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииЧовекът и природата Описва с опростени модели и схеми движението…
Read More

Как да си направим печка и хладилник с подръчни средства?

Клас: 5 Ключови понятия: гоплина, топлообмен, топлопроводност, конвекция, обем, повърхнина на куб и паралелепипед Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииЧовекът и природата Характеризира телата…
Read More

Кога отслабваме повече – докато спим или докато сме будни, през деня или през нощта? Защо?

Клас: 5 Ключови понятия: хранене, дишане, отделяне, енергия Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата Назовава и посочва върху изображение клетки, органи, системи от…
Read More

От какво се страхуват дърветата?

Клас: 5 Ключови понятия: клетка, жизнен процес, хранене,фотосинтеза, дишане, дихателни органи, отделяне, отделителни органи tree, forest, wood, cell, environment, plant nutrition,photosynthesis breathing,respiratory system, excretion and excretory system номади, земеделие, цивилизация,…
Read More

Откъде идват вълните?

Клас: 5 Времетраене:  3 седмици Ключови понятия: обем, земетресение, вулкан,  минойска цивилизация, полис, елинизъм water, wave, ocean, sea, river, movement, surface waves, tsunami, volume, volcano, earthquake мерни единици, кубични метри,…
Read More

Каква е истинската цена на нещата, които купуваме?

Клас: 5 Ключови понятия: цена, стойност, ресурси, продукти, производство, процент, парични единици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииБЕЛИзобразително изкуствоЧовекът и природата Дава примери за…
Read More
Меню