По какво си приличат токът и потокът?

Клас: 7 Ключови понятия:  електричен ток, електрично съпротивление, свързване на консуматори, електрическа верига проводяща тъкан, дървесинни и ликови цеви, възходящ и низходящ ток, кръв, кръвоносна система, кръвоносни съдове поток, водосборен…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се почисти океанът от пластмаса?

Клас: 7 Ключови понятия: устойчиво развитие, екология, киселини, основи, знаци за опасни свойства на веществата Знания, умения и отношения от учебните програми по: МатематикаБиологияХимияМатематика Извършва действия (събиране, изваждане, умножение и…
Read More

Защо трябва да бъдем грижовни към природата?

Клас: 7 Ключови понятия: биоразнообразие, устойчиво развитие, опазване, защитена среда, природни обекти, научен текст, теза, аргументи, отговор на научен въпрос, дискусия, публично общуване, достоверни информационни източници Времетраене: 4 седмици Знания,…
Read More
Меню