Как цветовете на растенията създават плодовете?

Клас: 7 Ключови понятия: размножителни органи при растенията, цвят, плод, опрашване, оплождане Pollination and fertilisation, Present Perfect Tense, because, so, Present Simple Tense, Present Perfect and Past Simple comparison компютърна…
Read More

Можем ли да си почистим старата енергия, или трябва да търсим нова?

Клас: 6 Ключови понятия:  градивни частици, атоми, молекули, йони, кислород, въглероден диоксид, вещества, екологичен отпечатък, научен текст, термини, теза, аргументи, урочна статия Времетраене:  5 седмици Знания, умения и отношения от…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се разтопи последният сладолед?

Клас: 6 Ключови понятия: Топлинни явления, топлина, вещества, строеж на веществата, топлообмен, случайно събитие, вероятност Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииЧовекът и природата Обяснява…
Read More

Защо змията няма крака?

Клас: 6 Ключови понятия: движение, нервна система, опорно-двигателна система, размножаване, оплождане, полова система, развитие; степенуване, преброяване, основни ръбести и заоблени геометрични фигури и тела (елементи, видове и свойства); научен текст,…
Read More

Защо вибрациите произвеждат звук?

Клас: 7 Ключови понятия: Период, честота, амплитуда на трептене, херц, скорост на звука, децибел, тембър Видове музикални инструменти (струнни, духови, ударни)  Гласни и съгласни звукове, звучни и беззвучни съгласни звукове,…
Read More

Какво pH на водата предпочитат растенията? Как да им го дадем?

Клас: 7 Ключови понятия: киселина, основа, pH, прости вещества, съединения Знания, умения и отношения от учебните програми по: БиологияХимияИнформационни технологииБиология Описва и означава върху изображение типове клетки, устройство на клетки,…
Read More

Какво ще стане, ако Земята не е третата планета в Слънчевата система?

Клас: 5 Ключови понятия: Земя, планета, слънчева система, гравитация Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииЧовекът и природата Описва с опростени модели и схеми движението…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се срути последната сграда?

Клас: 6 Ключови понятия: Призма, пирамида, обем, повърхнина, сила, сила на тежестта, сила на триене, строеж на веществата, атоми, молекули. Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и…
Read More
Меню