Как можем да използваме звука и светлината, за да комуникираме чувства?

Клас: 7 Ключови понятия: звук, светлина, спектър на светлината, чувства, възприятия, вербално и невербално общуване, метали, неметали Времетраене:  4 седмици Приложение в учебните програми по: ФизикаБиологияХимия и опазване на околната…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време би угаснал последният изкуствен източник на светлина?

Клас: 7 Ключови понятия:  ток, напрежение, съпротивление, мощност, източник на енергия, числов израз, линейни уравнения и линейни неравенства, устойчиво развитие на човечеството, въздействие върху природата Времетраене:  4 седмици Знания, умения…
Read More

Защо паякът не залепва за собствената си мрежа?

Клас: 6 Ключови понятия: движение, сили, жизнени процеси, паяжина, паяк, научен текст Времетраене:  4 седмици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииБЕЛИзобразително изкуствоЧовекът и природата…
Read More

Кога отслабваме повече – докато спим или докато сме будни, през деня или през нощта? Защо?

Клас: 5 Ключови понятия: хранене, дишане, отделяне, енергия Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата Назовава и посочва върху изображение клетки, органи, системи от…
Read More

Откъде идват вълните?

Клас: 5 Времетраене:  3 седмици Ключови понятия: обем, земетресение, вулкан,  минойска цивилизация, полис, елинизъм water, wave, ocean, sea, river, movement, surface waves, tsunami, volume, volcano, earthquake мерни единици, кубични метри,…
Read More

Какво е стресът и как се отразява на тялото, емоциите и мозъка ни?

Клас: 6 Времетраене:  3 седмици Ключови понятия: Дихателна система, сърдечно-съдова система, нервна система, опорно-двигателна система, дишане, бял дроб, сърце, кръвоносни съдове, мускул, кости, главен мозък, гръбначен мозък, нерви, емоции, стрес,…
Read More

Защо и как измерваме?

Клас: 5 Ключови понятия: дроби, обикновени и десетични дроби, процент, числов израз, температура, обем, маса Времетраене:  2 седмици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииЧовекът…
Read More

Защо трябва да бъдем грижовни към природата?

Клас: 7 Ключови понятия: биоразнообразие, устойчиво развитие, опазване, защитена среда, природни обекти, научен текст, теза, аргументи, отговор на научен въпрос, дискусия, публично общуване, достоверни информационни източници Времетраене: 4 седмици Знания,…
Read More
Меню