Можем ли да си почистим старата енергия, или трябва да търсим нова?

Клас: 6 Ключови понятия:  градивни частици, атоми, молекули, йони, кислород, въглероден диоксид, вещества, екологичен отпечатък, научен текст, термини, теза, аргументи, урочна статия Времетраене:  5 седмици Знания, умения и отношения от…
Read More

Как можем да използваме звука и светлината, за да комуникираме чувства?

Клас: 7 Ключови понятия: звук, светлина, спектър на светлината, чувства, възприятия, вербално и невербално общуване, метали, неметали Времетраене:  4 седмици Приложение в учебните програми по: ФизикаБиологияХимия и опазване на околната…
Read More

Защо змията няма крака?

Клас: 6 Ключови понятия: движение, нервна система, опорно-двигателна система, размножаване, оплождане, полова система, развитие; степенуване, преброяване, основни ръбести и заоблени геометрични фигури и тела (елементи, видове и свойства); научен текст,…
Read More

Защо вибрациите произвеждат звук?

Клас: 7 Ключови понятия: Период, честота, амплитуда на трептене, херц, скорост на звука, децибел, тембър Видове музикални инструменти (струнни, духови, ударни)  Гласни и съгласни звукове, звучни и беззвучни съгласни звукове,…
Read More

Как общуват растенията?

Клас: 6 Ключови понятия: растеж, развитие, общуване, дразнене, дразнител, адаптивност естетическо преживяване научен текст, текст описание Събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини, разчита и…
Read More

Как да осветим дома си, когато няма ток?

Клас: 6 Ключови понятия: 4 седмици Времетраене:  проводник, прекъсвач, наелектризирани тела, електрическа верига, нажежаема жичка основните равнинни геометрични фигури и ръбести и валчести геометрични тела (елементи, видове и свойства); събира…
Read More

Каква е връзката между глобалното затопляне и човешката дейност?

Клас: 6 Ключови понятия: ЧП: замърсители, парников ефект, озонова „дупка“, киселинен дъжд, парникови газове АЕ: лексика за природата и околната среда; повелително наклонение, конструкции за изразяване на заповед, забрана и…
Read More

Защо паякът не залепва за собствената си мрежа?

Клас: 6 Ключови понятия: движение, сили, жизнени процеси, паяжина, паяк, научен текст Времетраене:  4 седмици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииБЕЛИзобразително изкуствоЧовекът и природата…
Read More
Меню