Какво е стресът и как се отразява на тялото, емоциите и мозъка ни?

Клас: 6 Времетраене:  3 седмици Ключови понятия: Дихателна система, сърдечно-съдова система, нервна система, опорно-двигателна система, дишане, бял дроб, сърце, кръвоносни съдове, мускул, кости, главен мозък, гръбначен мозък, нерви, емоции, стрес,…
Read More
Меню