Как се правят мобилни телефони? Можете ли да си направите и вие?

Клас: 7 Ключови понятия: Знания, умения и отношения от учебните програми по: ФизикаХимияФизика Коментира действието на електричния ток върху човешкия организъм и мерките за безопасна работа с електрически уреди Разпознава…
Read More

Какво са правили алхимиците, за да получат философски камък, и защо не са успели?

Клас: 7 Ключови понятия: Знания, умения и отношения от учебните програми по: ФизикаХимияФизика Описва опростено по схема строежа на атома и на неговото ядро (протони, неутрони), деленето на урана и…
Read More
Меню