Може ли и ние да изчезнем, както са изчезнали динозаврите?

Клас: 6 Ключови понятия: Земя, екология, жизнени процеси при хора и животни, условия за съществуване на живот Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаХимияАнглийски езикЧовекът и…
Read More

Можем ли да си почистим старата енергия, или трябва да търсим нова?

Клас: 6 Ключови понятия:  градивни частици, атоми, молекули, йони, кислород, въглероден диоксид, вещества, екологичен отпечатък, научен текст, термини, теза, аргументи, урочна статия Времетраене:  5 седмици Знания, умения и отношения от…
Read More

Ако искате да оцелеете най-дълго на Земята, какъв организъм ще си изберете да бъдете?

Клас: 7 Ключови понятия: еволюция, адаптация, организъм Знания, умения и отношения от учебните програми по: ФизикаБиологияФизика Описва опростено по схема строежа на атома и на неговото ядро (протони, неутрони), деленето…
Read More

Ако Земята стане необитаема и имаме само един град, в който да се спасим, какво бихте взели?

Клас: 7 Ключови понятия: живот, жизнени процеси, организъм, устройство на организъм, устойчиво развитие, биоразнооразие Приложение в учебните програми по: физикабиологияисторияфизикаСравнява състава и проникващата способност на ядрените лъчения, дава примери за…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се почисти океанът от пластмаса?

Клас: 7 Ключови понятия: устойчиво развитие, екология, киселини, основи, знаци за опасни свойства на веществата Знания, умения и отношения от учебните програми по: МатематикаБиологияХимияМатематика Извършва действия (събиране, изваждане, умножение и…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се срути последната сграда?

Клас: 6 Ключови понятия: Призма, пирамида, обем, повърхнина, сила, сила на тежестта, сила на триене, строеж на веществата, атоми, молекули. Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и…
Read More

Как да осветим дома си, когато няма ток?

Клас: 6 Ключови понятия: 4 седмици Времетраене:  проводник, прекъсвач, наелектризирани тела, електрическа верига, нажежаема жичка основните равнинни геометрични фигури и ръбести и валчести геометрични тела (елементи, видове и свойства); събира…
Read More

Защо кислородът на Земята не свършва?

Клас: 6 Ключови понятия: кислород, окисление, горене, атоми, молекули, енергия, околна среда Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаЧовекът и природата Различава по схеми и модели…
Read More
Меню