Как цветовете на растенията създават плодовете?

Клас: 7 Ключови понятия: размножителни органи при растенията, цвят, плод, опрашване, оплождане Pollination and fertilisation, Present Perfect Tense, because, so, Present Simple Tense, Present Perfect and Past Simple comparison компютърна…
Read More

Колко далече виждаме?

Клас: 7 Ключови понятия: прав и обърнат образ, лупа, леща, око, телескоп, отражение, пречупване и разлагане на светлината, галактика Приложение в учебните програми по: МатематикаФизикаМатематика Построява геометрични обекти, описани в…
Read More
Меню