Как цветовете на растенията създават плодовете?

Клас: 7 Ключови понятия: размножителни органи при растенията, цвят, плод, опрашване, оплождане Pollination and fertilisation, Present Perfect Tense, because, so, Present Simple Tense, Present Perfect and Past Simple comparison компютърна…
Read More

Ако Земята стане необитаема и имаме само един град, в който да се спасим, какво бихте взели?

Клас: 7 Ключови понятия: живот, жизнени процеси, организъм, устройство на организъм, устойчиво развитие, биоразнооразие Приложение в учебните програми по: физикабиологияисторияфизикаСравнява състава и проникващата способност на ядрените лъчения, дава примери за…
Read More

Какво ще стане със Земята, ако всички дървета изчезнат?

Клас: 7 Ключови понятия: устойчиво развитие, дърво, екологично равновесие, хранителна верига, продуценти Знания, умения и отношения от учебните програми по: Биология и здравно образованиеБиология и здравно образование Представя същността и…
Read More

Как изследването на растенията и животните може да ни помогне да открием решения за проблемите на хората?

Клас: 6 Ключови понятия: наблюдение, социални взаимоотношения, йерархия, лечебни растения, козметика събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини, разчита и интерпретира информация, представена с текст,…
Read More

От какво се страхуват дърветата?

Клас: 5 Ключови понятия: клетка, жизнен процес, хранене,фотосинтеза, дишане, дихателни органи, отделяне, отделителни органи tree, forest, wood, cell, environment, plant nutrition,photosynthesis breathing,respiratory system, excretion and excretory system номади, земеделие, цивилизация,…
Read More

Защо трябва да бъдем грижовни към природата?

Клас: 7 Ключови понятия: биоразнообразие, устойчиво развитие, опазване, защитена среда, природни обекти, научен текст, теза, аргументи, отговор на научен въпрос, дискусия, публично общуване, достоверни информационни източници Времетраене: 4 седмици Знания,…
Read More

Какво ще стане, ако вместо киселинни започнат да падат основни дъждове?

Клас: 7 Ключови понятия: киселина, основа, замърсяване, неутрализация Знания, умения и отношения от учебните програми по: ХимияХимия Описва свойствата на веществата натрий, хлор, натриева основа и солна киселина Разпознава натриева…
Read More
Меню