Откъде идват вълните?

Клас: 5 Времетраене:  3 седмици Ключови понятия: обем, земетресение, вулкан,  минойска цивилизация, полис, елинизъм water, wave, ocean, sea, river, movement, surface waves, tsunami, volume, volcano, earthquake мерни единици, кубични метри,…
Read More

Как да променяме обществените пространства, за да ги направим по-екологични?

Клас: 5 Ключови понятия: храм, олигархия, демокрация, обществена сграда, демокрация, религия, културни паметници, толерантност; еколог, ландшафт, архитектура environmental, ecologist , public buildings, wooden house, landschaft, interior design of the house…
Read More
Меню