Как цветовете на растенията създават плодовете?

Клас: 7 Ключови понятия: размножителни органи при растенията, цвят, плод, опрашване, оплождане Pollination and fertilisation, Present Perfect Tense, because, so, Present Simple Tense, Present Perfect and Past Simple comparison компютърна…
Read More

Какво pH на водата предпочитат растенията? Как да им го дадем?

Клас: 7 Ключови понятия: киселина, основа, pH, прости вещества, съединения Знания, умения и отношения от учебните програми по: БиологияХимияИнформационни технологииБиология Описва и означава върху изображение типове клетки, устройство на клетки,…
Read More

Как изследването на растенията и животните може да ни помогне да открием решения за проблемите на хората?

Клас: 6 Ключови понятия: наблюдение, социални взаимоотношения, йерархия, лечебни растения, козметика събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини, разчита и интерпретира информация, представена с текст,…
Read More

Защо паякът не залепва за собствената си мрежа?

Клас: 6 Ключови понятия: движение, сили, жизнени процеси, паяжина, паяк, научен текст Времетраене:  4 седмици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииБЕЛИзобразително изкуствоЧовекът и природата…
Read More

Как да си направим печка и хладилник с подръчни средства?

Клас: 5 Ключови понятия: гоплина, топлообмен, топлопроводност, конвекция, обем, повърхнина на куб и паралелепипед Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииЧовекът и природата Характеризира телата…
Read More

Кога отслабваме повече – докато спим или докато сме будни, през деня или през нощта? Защо?

Клас: 5 Ключови понятия: хранене, дишане, отделяне, енергия Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата Назовава и посочва върху изображение клетки, органи, системи от…
Read More

От какво се страхуват дърветата?

Клас: 5 Ключови понятия: клетка, жизнен процес, хранене,фотосинтеза, дишане, дихателни органи, отделяне, отделителни органи tree, forest, wood, cell, environment, plant nutrition,photosynthesis breathing,respiratory system, excretion and excretory system номади, земеделие, цивилизация,…
Read More

Колко далече виждаме?

Клас: 7 Ключови понятия: прав и обърнат образ, лупа, леща, око, телескоп, отражение, пречупване и разлагане на светлината, галактика Приложение в учебните програми по: МатематикаФизикаМатематика Построява геометрични обекти, описани в…
Read More
Меню