Какво ще се случи със света ни, ако спрем да използваме дроби?

Клас: 5 Ключови понятия: десетична дроб, обикновена дроб, рационално число, части, процент Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата Характеризира телата с обем, маса…
Read More

Можем ли да си почистим старата енергия, или трябва да търсим нова?

Клас: 6 Ключови понятия:  градивни частици, атоми, молекули, йони, кислород, въглероден диоксид, вещества, екологичен отпечатък, научен текст, термини, теза, аргументи, урочна статия Времетраене:  5 седмици Знания, умения и отношения от…
Read More

Ако искате да оцелеете най-дълго на Земята, какъв организъм ще си изберете да бъдете?

Клас: 7 Ключови понятия: еволюция, адаптация, организъм Знания, умения и отношения от учебните програми по: ФизикаБиологияФизика Описва опростено по схема строежа на атома и на неговото ядро (протони, неутрони), деленето…
Read More

Защо вибрациите произвеждат звук?

Клас: 7 Ключови понятия: Период, честота, амплитуда на трептене, херц, скорост на звука, децибел, тембър Видове музикални инструменти (струнни, духови, ударни)  Гласни и съгласни звукове, звучни и беззвучни съгласни звукове,…
Read More

Какво pH на водата предпочитат растенията? Как да им го дадем?

Клас: 7 Ключови понятия: киселина, основа, pH, прости вещества, съединения Знания, умения и отношения от учебните програми по: БиологияХимияИнформационни технологииБиология Описва и означава върху изображение типове клетки, устройство на клетки,…
Read More

Как общуват растенията?

Клас: 6 Ключови понятия: растеж, развитие, общуване, дразнене, дразнител, адаптивност естетическо преживяване научен текст, текст описание Събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини, разчита и…
Read More

Как общуват животните?

Клас: 7 Ключови понятия: поведение, сетивни системи, общуване, масова комуникация, анотация Времетраене: 3 седмици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Биология и здравно образованиеИнформационни технологииБЕЛИзобразително изкуствоБиология и здравно…
Read More

Как са построени египетските пирамиди?

Клас: 6 Ключови понятия: триъгълник, пирамида, площ, прости механизми, макара, лост, сила на тежестта Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата Характеризира силите и…
Read More
Меню