Можем ли да си почистим старата енергия, или трябва да търсим нова?

Клас: 6 Ключови понятия:  градивни частици, атоми, молекули, йони, кислород, въглероден диоксид, вещества, екологичен отпечатък, научен текст, термини, теза, аргументи, урочна статия Времетраене:  5 седмици Знания, умения и отношения от…
Read More

Как можем да използваме звука и светлината, за да комуникираме чувства?

Клас: 7 Ключови понятия: звук, светлина, спектър на светлината, чувства, възприятия, вербално и невербално общуване, метали, неметали Времетраене:  4 седмици Приложение в учебните програми по: ФизикаБиологияХимия и опазване на околната…
Read More

Как да построим лифт до Луната?

Клас: 6 Ключови понятия: Космос, гравитация, лифт, движение (праволинейно, криволинейно), орбита Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата  Движение и сили:  Разграничава видове движение…
Read More

Каква е връзката между глобалното затопляне и човешката дейност?

Клас: 6 Ключови понятия: ЧП: замърсители, парников ефект, озонова „дупка“, киселинен дъжд, парникови газове АЕ: лексика за природата и околната среда; повелително наклонение, конструкции за изразяване на заповед, забрана и…
Read More

Кога отслабваме повече – докато спим или докато сме будни, през деня или през нощта? Защо?

Клас: 5 Ключови понятия: хранене, дишане, отделяне, енергия Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата Назовава и посочва върху изображение клетки, органи, системи от…
Read More
Меню