Как да заведем котка на разходка на Луната?

Клас: 5 Ключови понятия: жизнени функции, дишане, хранене, отделяне (при човек и животно), хранителни вещества, състав на въздуха, тренировъчна програма, Луна, Слънчева система, действия с рационални числа, път, скорост, енергия…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време би угаснал последният изкуствен източник на светлина?

Клас: 7 Ключови понятия:  ток, напрежение, съпротивление, мощност, източник на енергия, числов израз, линейни уравнения и линейни неравенства, устойчиво развитие на човечеството, въздействие върху природата Времетраене:  4 седмици Знания, умения…
Read More

Какво ще стане, ако Земята не е третата планета в Слънчевата система?

Клас: 5 Ключови понятия: Земя, планета, слънчева система, гравитация Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииЧовекът и природата Описва с опростени модели и схеми движението…
Read More

Как да построим лифт до Луната?

Клас: 6 Ключови понятия: Космос, гравитация, лифт, движение (праволинейно, криволинейно), орбита Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата  Движение и сили:  Разграничава видове движение…
Read More

Как да населим Марс?

Клас: 5 Ключови понятия: акведукт, романизация, водоснабдителна система, лице на квадрат, триъгълник, успоредник, лице на повърхнина и обем на куб и паралелепипед, планети, Слънчева система, Марс, космически апарати, космически изследвания, състав на водата и…
Read More
Меню